NOVINKY

50. díl. Přenesme se teď za oceán a podívejme se jaké zajímavé stroje vznikaly v té době v USA. Stejně jako ve Velké Británii byl přechod od Vysokých kol ke strojům Hard tire safety velice rychlý a vzniklo obrovské množství typů těchto kol snad u všech tehdejších výrobců. Představme si ty nejznámější.

48. díl. Stroj neznámého výrobce. Pravděpodobně Anglie okolo roku 1890. Jeden z příkladů vysoce sofistikovaného pružení na bicyklech té doby.

43. díl. Tato léta bez nadsázky nazýváme zlatou érou historie pružení a vývoje jízdního kola vůbec. Je to doba obrovského nárůstu výroby jízdních kol, období tzv. Hard tire safety bicycles a doba až někdy neuvěřitelných konstrukcí. Tomuto období bychom mohli věnovat mnoho a mnoho článků. My se vám vynasnažíme přiblížit alespoň ty nejzajímavější...

42. díl. Samostatnou kategorii strojů na konci 19. století tvořily Tricykly či Quadricykly. Stroje primárně určené pro šlechtu a další majetné vrstvy obyvatelstva, určené převážně pro jízdu na upravených cestách městských či zámeckých parků. Byl proto brán obrovský zřetel na pohodlí těchto strojů. Nejenže tyto stroje byly opatřeny těmi...

41. díl. Pružení ostatních typů Vysokých kol bylo přizpůsobeno jednotlivým typům kol. Víceméně se však jednalo o sedlo s velkými pružinami či sedlo umístěné na pružném ocelovém listu.