Za Velkou louží....

05.02.2018

14. díl. V této chvíli se již musíme podívat poprvé též do Spojených států amerických.

V 80. letech 19. století nabírá i ve Spojených státech na síle Velká průmyslová revoluce a začínají zde vznikat první velcí výrobci jízdních kol, kteří budou až do roku 1900 společně s Velkou Británií udávat směr ve vývoji a výrobě jízdních kol.

Situace ve Spojených státech ve výrobě jízdních kol byla koncem 19. století diametrálně odlišná od té v Evropě. Jízdní kola se zde nevyráběla a dokonce ani z Evropy nedovážela. První oficiální dovozy proběhly až v roce 1877. Do té doby se zde vyskytuje pouze několik individuálně dovezených strojů.

Až roku 1877 zakládá Albert Pope v Bostonu Pope Manufacturing Company se záměrem dovážet a později vyrábět jízdní kola. Pope začíná dovážet a prodávat v lednu 1878 první kola. Jedná se o stroje od firmy Singer & Co. z anglického Coventry. Posléze si nechává kola vyrábět - již pod značkou COLUMBIA. A na podzim roku 1878 již Albert Pope začíná s jejich výrobou.

Začátky však nebyly vůbec snadné. Firma musela nejdříve odkoupit mnoho patentů a absolvovat množství soudních sporů. Jeho práce ve finále slavila obrovský úspěch. Získává absolutní kontrolu nad americkým trhem na mnoho let.

Foto: Štěrba Bike
Obrázky: Vintage Columbia Bikes