Historie pružení 1.

05.02.2018

38. díl. V našem seriálu teď mírně odskočíme od představování jednotlivých kol a vrátíme se k celkovému vývoji jízdního kola. V celkovém jejich vývoji byl vždy brán největší ohled na komfort a výkon. Cesta k tomuto vedla několika směry. Geometriemi a stavbami rámů, převodováním či pružením.

Cestu vývoje rámů jsme si již představili v dílech předchozích. Vrhněme se tedy nyní na historii pružení. Ta nezačala jak bychom se mohli domnívat s vývojem Horských kol, ale zabývali se jím konstruktéři kol prakticky od počátku jejich historie.

Jízda na strojích 19. století, co se týká, komfortu byla více než náročná. Dřevěná loukoťová kola, jejímž obutím byla v první fázi pouze ocelová obruč, pozdější osazení ráfku plnou gumou či stav tehdejších cest.... Pružení bylo prostě nutností.

Na prvních strojích, drezínách, se však pružení ještě neobjevilo. Jedinou trošku komfortu zaručovalo jezdci sedlo plněné koňskými žíněmi.